Preguntes freqüents

Què és l'ALTAVEU CIUTADÀ?

Una eina de democràcia electrònica creada per facilitar la relació entre la població d’un municipi i el seu Ajuntament, fomentant la implicació dels veïns i veïnes en la gestió municipal i l’obertura del govern local cap a la ciutadania.

Aquesta eina utilitza la metodologia panel basada en consultes periòdiques a les persones participants, en aquest cas, sobre l’estat del municipi, la gestió de l’Ajuntament, etc… Els participants no són en cap cas una mostra representativa de la població, sinó un grup de persones interessades en donar la seva opinió.

Qui pot participar a l'ALTAVEU CIUTADÀ?

Qualsevol persona major de 16 anys censada en el municipi que tingui interès en expressar la seva opinió, de forma voluntària, entorn el que es fa i necessita el seu poble o ciutat.

Tot i que en un principi hi ha un límit de participants, aquests es van reemplaçant al llarg del temps per donar l’oportunitat a altres ciutadans i ciutadanes a formar-ne part.

Què fan els membres de l'ALTAVEU CIUTADÀ?

Se’ls demana que contestin un màxim de  4 qüestionaris anuals centrats en temes d’interès ciutadà, de qualitat de vida i de gestió municipal.

Els qüestionaris es faciliten als membres del grup mitjançant correu electrònic i es poden complimentar telemàticament, a través d’un formulari a internet. No obstant, també cap la possibilitat en casos de poca accessibilitat a internet, de fer el qüestionari telefònicament.

Com es garanteix la confidencialitat dels participants?

Gabinet Ceres està adherida a la Llei de 1998 de Protecció de Dades i al Codi de Conducta d’Investigació de Mercats.

Això vol dir que la seva informació personal quedarà en tot moment en mans de Gabinet Ceres que tractarà les seves respostes de forma completament confidencial i anònima.

Per a què serveixen els resultats de les consultes?

Després de cada consulta es presenten els resultats als membres de l’Equip de Govern de l’Ajuntament, que els analitza per tal de tenir-los en conte en el desenvolupament de les actuacions que realitza i en el disseny de polítiques i estratègies

Qui gestiona l'ALTAVEU CIUTADÀ?

Gabinet Ceres, una companyia independent d’estudis sociològics i investigació de mercat és la que ha dissenyat i desenvolupat l’altaveu ciutadà. CERES ha estat contractada per l’Ajuntament per desenvolupar aquesta eina al nostre municipi i analitzar els resultats que se’n derivin.

Com puc participar en l'ALTAVEU CIUTADÀ?

Només cal omplir el qüestionari d’inscripció disponible en aquesta mateixa web.

Les persones que inicialment formaran part de l’Altaveu Ciutadà seran seleccionades en base a l’ordre d’inscripció i a barems de sexe i edat centrats en els existents entre la població global del municipi.

Gabinet Ceres es posarà en contacte amb els inscrits per confirmar la seva participació o la seva inclusió en el llistat de reserva.